KLP Kapitalforvaltning

Ønsker du en spennende og variert rolle hos en av Norges ledende kapitalforvaltere?

Compliance Officer

KLP Kapitalforvaltning AS har som mål å levere konkurransedyktig og effektiv forvaltning av kunders midler på en ansvarlig og bærekraftig måte. Forvaltningen tilbys gjennom verdipapirfond og alternative investeringsfond, herunder indeksfond, aktivt forvaltede fond og spesialfond. Selskapet yter i tillegg investeringsrådgivning og individuell porteføljeforvaltning til selskaper i KLP-konsernet. Selskapet har en sterk posisjon i markedet for forvaltning av institusjonelle midler og opplever stor vekst innenfor personkundemarkedet. Samtidig er selskapet en sentral underleverandør til KLP-konsernets ytelse av pensjonstjenester til norske kommuner, fylkeskommuner og helseforetak.

For å ivareta vårt samfunnsansvar, tilliten til selskapet og unngå unødig økonomisk risiko skal selskapet drives med lav risiko for brudd på lover, regler og etiske standarder. Dette forutsetter god oversikt over rammebetingelser, og god styring og kontroll med virksomheten. Complianceavdelingen bistår selskapets ledelse og ansatte i dette arbeidet og har som ambisjon å være en verdifull samarbeidspartner, samt å være en effektiv og kompetent fagavdeling. Avdelingen samarbeider tett med selskapets risikostyringsfunksjon og andre complianceavdelinger i konsernet på felles problemstillinger. Det er også et nært samarbeid med KLPs konsernjuridiske avdeling.   

Arbeidsoppgaver
Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være å bistå ledelsen og ansatte med å sikre etterlevelse av rammeverket for forvaltningsselskapets virksomhet. Dette inkluderer rådgivning og bistand til å identifisere og vurdere risiko for manglende etterlevelse. Du vil også være en aktiv sparringspartner og pådriver for å sikre god implementering av regelverk gjennom hensiktsmessige retningslinjer, rutiner og kontroller i avdelingene med ansvar for gjennomføring av de forretningsmessige aktivitetene (førstelinjen). Du vil bidra proaktivt til utvikling av forebyggende aktiviteter og ved utvikling og gjennomføring av etterlevelseskontroller for virksomheten.

For å lykkes i rollen er det viktig at du har:
Utdanning: Master i rettsvitenskap

Fagkunnskap: God generell kjennskap til regelverksprosessene for finansmarkedet og finansmarkedsaktørene. Det er en fordel om du har konkret kjennskap til deler av regelverket som gjelder for et forvaltningsselskap for verdipapirfond, som også yter investeringstjenester.
For å bidra til hensiktsmessig operasjonalisering av regelverk bør du ha interesse for de forretnings­messige prosessene i selskapet, og evne til å tenke helhetlig med tanke på vurdering av risiko.

Arbeidserfaring: Arbeidserfaring innenfor relevante fagfelt, f.eks. fra en tilsvarende andrelinjefunksjon i et annet selskap i finanssektoren, relevant fagavdeling i Finanstilsynet, advokatvirksomhet, konsulentvirksomhet, eller fra tjenesteleverandør til finanssektoren. Vi søker primært etter kandidater med 5 år eller lenger relevant arbeidserfaring. Dersom du har kortere arbeidserfaring (minimum 3 år), må du ha særskilt relevant erfaring for å kunne komme i betraktning.

Personlige egenskaper: Vi ser etter en trygg person som er god til å skape tillit og etablere relasjoner. Du må kunne samarbeide godt med alle nivåer i en organisasjon, samtidig som du er opptatt av å ivareta din faglige og personlige integritet i spørsmål som er utfordrende. Du bør være serviceinnstilt, fremoverlent, og glad i å dele kunnskap. Du må trives i et miljø med høye krav til kvalitet i arbeidet og tidvis høyt tempo.

Arbeidsmiljø og vilkår
Hos oss blir du del av et godt arbeidsmiljø med dyktige, engasjerte og motiverte kollegaer, i en viktig funksjon for selskapet. Du vil også få ta del i et større fagmiljø i et av Norges største finanskonsern. Din arbeidshverdag vil være fleksibel, spennende og variert. Vi kan tilby konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger, og gode arbeidsbetingelser. 

Hvis du synes dette virker spennende og mener å ha det som skal til for å lykkes i stillingen, ønsker vi å komme i kontakt med deg. Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon om stillingen er du velkommen til å kontakte vår rådgiver i Badenoch+Clark Christen Nybraaten på tlf 928 13 777, epost christen.nybraaten@badenochandclark.no. Leder for Complianceavdelingen, Tor A. Hvidsten, kan også kontaktes på epost tor.hvidsten@klp.no ved behov.

 

 

Fylke:

  • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.07.2021

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Hjemmeside:

http://www.klp.no

Adresse: