KLP IT

Brenner du for IT sikkerhet og ønsker en sentral rolle i Norges største pensjonsselskap?

Sikkerhetsarkitekt

I dag er vi litt over 1000 ansatte som jobber med pensjon, skadeforsikring, eiendom, bank og kapitalforvaltning. Eller sagt på en annen måte – vi er ca 1000 ansatte som daglig jobber med IT-sikkerhet. Heldigvis drives ikke sikkerhetsinitiativene kun fra IT-siden i KLP. Vi har mange interne pådrivere uavhengig av fagtilhørighet – IT sikkerhet er altså et betydelig satsningsområde for hele KLP-konsernet. 

IT divisjonen består av 150 ansatte fordelt på ulike områder og samfunnsnyttige IT løsninger. For å realisere KLPs strategi og trygg gjennomføring av endringsprogrammet “New pension program” er man avhengig av KLP IT som teknologi eksperter som best forstår KLP sin forretning. Gjennom “New pension program” skal KLP styrke konsernets satsning innen kundeorientering og digitalisering. Tiden fremover vil by på store og komplekse utfordringer over tverrfaglige prosjekter.  En viktig del av satsningen fremover vil være en sikker transformasjon over til skyen hvor det er valgt Azure som plattform. 

KLP styrker nå sin satsning med en engasjert sikkerhetsarkitekt som kan ta ansvar for at KLPs fremtidige produkter, tjenester og plattformer ivaretar sikkerhetsmessige behov. Som sikkerhetsarkitekt hos KLP får du være med på å skape, sette retning og påvirke fremtidige løsninger med sikker utvikling i fokus  når KLPs digitale infrastruktur moderniseres. Med din lidenskap for sikkerhet vil du innføre nye prinsipper, rammeverk, verktøy og metodikk - og ha forvaltningsansvar for at disse blir tatt i bruk og etterleves utover i organisasjonen. Du vil også representere fagområdet “sikkerhet” som produkteier i KLPs pågående transformasjonsprosjekt over til ny pensjonsplattform - et av Nordens største IT moderniseringsprosjekter.

Som sikkerhetsarkitekt i KLP vil du:

Tilrettelegge for praktisering av DevSecOps i smidige utviklingsteam for nye skyleveranser

 • Rollen vil ha produkteierskap til sikkerhetsleveransen i et stort IT-transformasjonsprosjekt
 • Som produkteier vil du følge opp sentrale leveranser innenfor sikkerhetsarkitektur, identitets- og tilgangsstyring, personvern og sikkerhetstesting- og analyse (SAST, SCA, Pentest)
 • Tilrettelegge for gode implementeringer og optimaliseringer av ny teknologi, systemer, rammeverk og prosesser med forvaltningsansvar. Du vil ha en sentral rolle med å forfatte sikker utvikling med mye ansvar og eierskap til produkt, tjenester og prosess
 • Designe og implementerte IT- sikkerhetsarkitektur, spesielt på applikasjonsområdet, i samarbeid med globale aktører innen sikkerhet
 • Sette føringene for hvordan KLP skal drive sikker utvikling i dag og i fremtiden

Suksessfaktorer vi tror er viktig for at du skal lykkes i rollen:

Motiveres du av nytenkning og god ivaretakelse av sikkerhet i alle nye og moderniserte IT løsninger? Suksessfaktorer vi tror er viktig for at du skal lykkes i rollen er dine evner og forståelse av forretningsverdi i sikkerhet hos KLP. Din motivasjon for nytenking og fokus på gevinstrealisering krever tydelige og gode kommunikasjonsegenskaper. Det at du trives i en selvstendig rolle, hvor du identifiserer stakeholders og trekker på nødvendige ressurser med en klar og forståelig agenda av sikker utvikling. Du er løsningsorientert, nysgjerrig og en pådriver av å få organisasjonen til å tenke sikkerhet. Vi tror engasjement er et nøkkelord i denne rollen.

Kvalifikasjoner det er ønskelig du har erfaring med:

 • MS Azure skyplattform
 • Secure Software Development Lifecycle (Secure SDLC), Privacy/Security by design, OWASP
 • Risikoanalyser for applikasjoner og skyarkitektur.
 • Relevante sertifiseringer som CISM, CISSP, GWAPT eller andre tekniske sertifiseringer innen området, men dette er ikke et absolutt krav.
 • Sikkerhet i ulike utviklingsprosjekter, gjerne med bruk av smidig/agil metodikk. 
 • Spesifisere løsninger og krav mot leverandører.
 • Arbeid på tvers av forretnings/fagområder.
 • Relevant høyere utdannelse og minst 5 års erfaring innenfor IT-sikkerhet eller smidig programvareutvikling

Ikke bare er vi et kult sikkerhetsmiljø – helt objektivt sett, men vi finner også på mye gøy sammen. Vi har et godt arbeidsmiljø med kompetente og motiverte medarbeidere, og har konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og velferdsordninger. Som ansatt i KLP vil du få tilgang til fine treningslokaler, bedriftsidrettslag og KLPs feriehytter.

Synes du dette høres interessant ut, og har du det som skal til for å lykkes i stillingen? Vi ser frem til å lese din CV og søknad. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til våre rådgivere fra Dfind, Pål-Andre Lyngheim (pal.lyngheim@dfind.no) eller Ole Christian Falck (ole.christian.falck@dfind.no).

Fylke:

 • Oslo

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.01.2023

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Oslo

Hjemmeside:

https://www.klp.no/

Adresse:

Dronning Eufemias gate 10 0191 Oslo